Home » Giften

Giften

De Sint Nicolaas Academie geniet generlei subsidie. Het functioneren hiervan is geheel afhankelijk van contributies en donaties.

IBAN NL24 INGB 0000 4515 11 t.n.v. Sint Nicolaas Academie Amsterdam


Post a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *