Home » Giften

Giften

De Sint Nicolaas Academie geniet generlei subsidie. Het functioneren hiervan is geheel afhankelijk van contributies en donaties.

IBAN NL24 INGB 0000 4515 11 t.n.v. Sint Nicolaas Academie Amsterdam