Home » Programma voorjaar 2019

Programma voorjaar 2019

16 februari – DE BLAUWE TIJGER
Tom Zwitser, die in februari komt, is een katholieke uitgever (de Blauwe Tijger), die sinds vijf jaar al heel wat boeken heeft uitgegeven en daarbij tegen de stroom oproeit. Hij is niet alleen uitgever, maar ook schrijver. Zo is het boek “Permaforst” – een essay over geopolitiek – van zijn hand.

16 maart – SALAFISME EN ORTHODOXIE
Machteld Allan, die in maart komt, heeft bij ons al eerder gesproken over het natuurrecht en het goddelijk recht bij Thomas van Aquino. Als arabist heeft ze het traktaat over de islamitische staatsinrichting vertaald van Ibn Taymiyya (1263-1328), die gezien wordt als de grondlegger van het salafisme.  Het werk verschijnt onder de titel “Bid, vecht en heers”. Uiteraard staat ze zeer kritisch tegenover de islam. Maar het is goed om de drijfveren van die extreme vorm ervan te begrijpen.

13 april – DE HOMO LOBBY VERSLAAN
Hugo Bos is leider van Civitas Christiana en pro-life activist, die zich ten doel heeft gesteld de christelijke beschaving en het christelijke gezin te verdedigen. In de publieke arena verzet hij zich tegen uitwassen die de beschaving bedreigen, niet alleen binnen de Nederlandse landsgrenzen, maar ook daarbuiten. Hij komt in de tweede week van april omdat de derde zaterdag vlak vóór Pasen valt. Vriendelijk verzoek daar nu alvast notie van te nemen.

18 mei – KATHOLIEKE JIHAD EN DE HOUDING VAN ROME
In mei kom ikzelf, Robert Lemm, historicus, vertellen over de strijd die de katholieken in Mexico gevoerd hebben tegen de vervolging ontketend door de atheïstische Mexicaanse regering. Dit speelde zich nog geen honderd jaar geleden af. Hoe stond Rome daar toen tegenover, en wat kunnen we ervan leren?

15 juni – HET VERLOREN EVENWICHT
Juni brengt ons oud-vicevoorzitter Cees Luttik. Zijn nieuwe boek getiteld “Het verloren evenwicht”, gaat over de verwarring die is ontstaan sinds het Tweede Vaticaans Concilie. Cees Luttik liet zich hierbij beïnvloeden door de Nederlandse classica Cornelia de Vogel en het werk van kardinaal John Henry Newman.

Locatie: Amstelveenseweg 161
1075 XA Amsterdam

De lezingen beginnen om 11.00 uur

Toegang is gratis, collecte achteraf

Voor geïnteresseerden is er vooraf gelegenheid tot het bezoeken van een tridentijnse H. Mis om 10.00 uur.