Sint Nicolaas

Lezingenreeks voorjaar 2022

Gedenk te sterven
Omgaan met de dood in tijden van COVID

Zaterdag 26 februari: EH Antoine Bodar
Memento mori
Stervenskunst ten tijde van COVID

Zaterdag 19 maart: Robert Lemm
Leven na de dood
Aan de hand van Dante

Zaterdag 9 april: Cor Verkade
Nu jaagt de dood geen angst meer aan
Hoe christelijk zijn we in coronatijd?

Zaterdag 28 mei: Mgr. Rob Mutsaerts
Van leven naar dood, of van dood naar leven?
Maak je geen zorgen over de dag van morgen

Zaterdag 18 juni: Joren Vermeersch
Het jaar 1349
Hoe de Zwarte Dood onze wereld veranderde

Locatie: Amstelveenseweg 161
1075 XA Amsterdam

De lezingen beginnen om 13.00 uur

Toegang is gratis, collecte achteraf


Er is één ding zeker in het leven: we gaan allemaal dood.

Dit was waar voordat COVID-19 werd ontdekt en vandaag is het onverminderd het geval.

Maar sinds het coronavirus op het toneel is verschenen, zijn we als samenleving een stuk angstiger geworden voor de dood. Onze politici lijken zoveel mogelijk het risico op overlijden, althans door dit virus, te willen uitbannen.

Er is echter niet zoiets als risicovrij leven. Leven en sterven horen bij elkaar en daar is niet veel aan te doen. Bovendien: is sterven werkelijk het ergste wat ons kan overkomen?

Om hier dieper over na te denken hebben wij een belangrijk thema gekozen voor het komende seizoen:

Gedenk te sterven: omgaan met de dood in tijden van COVID

In dit kader hebben we vijf sprekers gevonden die uit verschillende invalshoeken hun licht op het onderwerp zullen laten schijnen.

Op zaterdag 26 februari komt priester Antoine Bodar de reeks openen met zijn voordracht: Memento mori: stervenskunst ten tijde van COVID. Aangezien hij naast priester ook kunsthistoricus is, is dit onderwerp een kolfje naar zijn hand. We zijn erg benieuwd!

Zaterdag 19 maart volgt Robert Lemm met: Leven na de dood aan de hand van Dante. Hij zal hierbij ingaan op de Divina Commedia, maar ook het vroegere werk van Dante, om zo een spiegel voor te houden aan onze eigen tijd.

Op zaterdag 9 april spreekt Cor Verkade onder de titel Nu jaagt de dood geen angst meer aan: hoe christelijk zijn we in coronatijd? Hij voegt daaraan toe het motto: “Een einde maar ook een nieuw begin!” Dit waren de laatste woorden van Dietrich Bonhoeffer. Verkade zal reflecteren op de vraag hoe je als christen met de COVID-situatie om zou moeten gaan.

Zaterdag 28 mei komt bisschop Rob Mutsaerts zijn verhaal houden met als titel: Van leven naar dood, of van dood naar leven? Maak je geen zorgen over de dag van morgen (Mattheüs 6:34). Hij schreeft al eerder in zijn columns in het Katholiek Nieuwsblad over dit onderwerp in verband met COVID.

Tot slot, op zaterdag 18 juni zal Joren Vermeersch komen spreken over Het jaar 1349: hoe de Zwarte Dood onze wereld veranderde. Hij beschrijft ons de situatie van de pest in de Middeleeuwen, om te kijken hoe de huidige crisis hier tegen afsteekt. Ook kijkt hij naar hoe mensen zich toen en nu gedroegen onder de gegeven omstandigheden.

Kortom: vijf keer een eigenzinnige reflectie op de vragen van onze tijd!

We komen opnieuw bij elkaar in de pastorie van de Sint-Agneskerk aan de Amstelveenseweg, nummer 161, in Amsterdam.

Het tijdstip van aanvang blijft 13.00 uur. Zo kunnen ook mensen van verder blijven komen, die er de afgelopen keren ook bij zijn geweest.

Voor niet kan of wil komen naar de fysieke bijeenkomst, bijvoorbeeld door een persoonlijke afweging op het punt van gezondheidsrisico’s, hopen we tevens te blijven streamen op onze site.