Sint Nicolaas

Lezingenreeks voorjaar 2024 – Aan de vruchten herkent men de boom

De lezingen beginnen om 13.00 uur in de bovenzaal van de Agneskerk, Amstelveenseweg 163 1075 XA  Amsterdam. Hieronder een overzicht, inclusief links van reeds gehouden lezingen, voor zover beschikbaar.

Er wordt een financiële bedrage van minimaal €  7,50 verwacht. Deze kan vooraf worden overgemaakt op de bankrekening van de Sint Nicolaasacademie, NL24 INGB 0000 4515 11, of ter plaatse contant en gepast. Na afloop van de lezing zal in de zaal een drankje geschonken worden.

Nota Bene: normaal vinden de lezingen de derde zaterdag van de maand plaats, maar in mei valt de lezing op de vierde zaterdag, 25 mei.

Zaterdag 17 februari: Dr Benno Zuiddam, wederom een gewaarde dominee en ethicus, wij kennen hem van Bijbels Beraad M/V Home – Bijbels Beraad Man / Vrouw (bijbelsberaadmv.nl), waar moreel een zeer Bijbels standpunt wordt ingenomen. Zijn persoonlijke website is https://www.bennozuiddam.com/

Zuiddam heeft een prachtige lezing gegeven over ‘Schijnvrijheid anno 2024. Natuur en Schriftuur als kenbronnen van de ethische grondstructuur van de samenleving, belicht vanuit Dante en Hiëronymus Bosch.’ U kunt de lezing hier terugkijken.Zaterdag16 maart: Chris Rutenfrans is Criminoloog en journalist voor Wyniasweek. Daarvoor was hij oa verbonden aan de Volkskrant, Trouw, Ministerie J en V, en de Radboud Universiteit.

Rutenfrans zal spreken over het boek van de Hongaars-Amerikaanse natuurkundige en RK geestelijke Stanley L. Jaki, ‘De verlosser van de wetenschap’.

In het darwinisme is geen plaats voor moraal. Er zijn geen objectief en universeel geldige ethische normen want die kunnen alleen metafysisch zijn, en het darwinisme erkent het metafysische niet. Er is alleen materie. Dat betekent dat het darwinisme, maar ook de wetenschap in het algemeen, geen oplossing kan bieden voor de schadelijke aspecten van de wetenschap en het misbruik dat ervan gemaakt wordt.

Alleen het christelijke geloof in een rationele Schepper kon de moderne wetenschap voortbrengen.

U kunt de lezing hier terugzien.

Zaterdag 20 april: Bisschop Mutsaerts is hulpbisschop van Den Bosch. Zijn lezing gaat over de humanisering van Europa nav zijn boek laatste boek: ‘Van waarheid tot woke’.

In dit boek gaat hij de strijd aan met dit woke-evangelie, omdat het elke objectieve waarheid ontkent, contraire meningen niet tolereert en een coherent leven uitsluit. Inmiddels worden ook wetenschappers gecanceld.

Bestaat er zoiets als objectieve waarheid? Hoe denken klassieke en moderne filosofen hierover? En wat heeft God hier mee te maken?

U kunt de lezing hier terugkijken.


Zaterdag 25 mei: Rypke Zeilmaker is schrijver en onderzoeker over natuur & wetenschap en fotograaf van Interessante Tijden.

Rypke zal ons bijpraten over de SDGs, de sustainable development goals en de vaak onverenigbaarheid met de Katholieke leer.

U kunt de lezing hier of hier terugkijken.

Zaterdag 15 juni: Pieter-Jan van Giersbergen MA is junior-conservator van Museum Ons’ Lieve Heer op Solder. In deze presentatie vertelt hij over de Amsterdamse katholieke schuilkerken en de uitdagingen bij het beheer van dit erfgoed. Heeft het religieuze erfgoed dat onze voorouders hebben verzameld nog betekenis voor een breed publiek?

Lezingenreeks najaar 2023 – Babylonische tijden: Denken zonder God te kunnen

16 septemberSchopenhauer als Christen

Joris van Rossum is bioloog en filosoof, en publiceerde recentelijk (2022) De weg terug, Schopenhauer voor een dolende wereld. Zie voor meer informatie zijn website jpvanrossum.com

In deze lezing gaat hij Schopenhauers verhouding tot de Katholieke Kerk uitdiepen.

bekijk de lezing hier

21 oktoberWakker of Woke?

Simon van Groningen, predikant, hij heeft ook het YouTube-kanaal DEZE DAGEN, het zal zijn als in de dagen van Noach…, waarop hij interviews hield met o.a. Laurens Buijs, Willem Engel, Leontine Bakermans, Jan Bennink, Esther Noordermeer en vele anderen.

18 november – Katholicisme in het Interbellum en tijdens WO II – in de context van de strijd tussen democratie en totalitarisme

Maurice Essers is voorzitter van Stichting Katholiek Erfgoed, en publiceerde het boek Katholiek Amsterdam. Van heilige stede tot bisschopsstad (1275-1850)

De link naar de video: https://www.youtube.com/watch?v=RXt6RyEUdfM

16 december – De betekenis van Babylon in het boek Openbaring.

Esther Noordermeer is christendenker, spreker en auteur. Kenmerkend is haar liefde voor de Bijbel. Ze spoort gelovigen aan wakker te zijn en stand te houden in post-christelijke tijden.

terugluisteren doet u hier

Haar site is: https://www.enoordermeer.nl/


voorjaar 2023

Op zaterdag 25 februari spreekt Mattias Desmet, professor klinische psychologie aan de universiteit van Gent, over zijn laatst geschreven boek De psychologie van het totalitarisme.

Bekijk de lezing hier

Op zaterdag 18 maart zal Robert Lemm, oud voorzitter van de Sint Nicolaas academie en schrijver van tientallen boeken spreken over zijn laatste boek onder de titel Desengaño, dit betekent zoiets als: ‘uit de waan ontwaken.’ Waarom is de wereld niet voor verbetering vatbaar?

Bekijk de lezing hier

Op zaterdag 15 april komt Henk Jan Prosman, die is gepromoveerd in theologie en hervormd predikant te Nieuwkoop. Hij zal spreken over de vraag of de macht en de agenda van de staat al zijn doorgedrongen in de kerken en de Christelijke politiek. Met journalist Syp Wynia bracht hij over dit onderwerp het boek De linkse kerk uit.

beluister de lezing hier

Op zaterdag 13 mei komt Cor Mennen. Hij was tot 2017 pastoor te Oss en is verbonden aan het kapittel van de kathedraal in Den Bosch. Zijn website getuigt van vrijmoedige commentaren op de post-conciliaire Una Sancta die de traditie heeft buitengesloten, vooral onder de huidige paus.

Bekijk de lezing hier

En tenslotte op zaterdag 17 juni: Vader Sergey Merks, priester van de Russisch-Orthodoxe Kerk. Hoe ziet hij de situatie van de Kerk in Oekraïne tegen de achtergrond van de huidige  oorlog?


Lezingenreeks voorjaar 2022: Gedenk te sterven
Omgaan met de dood in tijden van COVID

Zaterdag 26 februari: EH Antoine Bodar
Memento mori
Stervenskunst ten tijde van COVID

Zaterdag 19 maart: Robert Lemm
Leven na de dood
Aan de hand van Dante

Zaterdag 9 april: Cor Verkade
Nu jaagt de dood geen angst meer aan
Hoe christelijk zijn we in coronatijd?

Zaterdag 28 mei: Mgr. Rob Mutsaerts
Van leven naar dood, of van dood naar leven?
Maak je geen zorgen over de dag van morgen

Bekijk de lezing hier

Zaterdag 18 juni: Joren Vermeersch
Het jaar 1349
Hoe de Zwarte Dood onze wereld veranderde

Locatie: Amstelveenseweg 161
1075 XA Amsterdam

De lezingen beginnen om 13.00 uur

Toegang is gratis, collecte achteraf


Er is één ding zeker in het leven: we gaan allemaal dood.

Dit was waar voordat COVID-19 werd ontdekt en vandaag is het onverminderd het geval.

Maar sinds het coronavirus op het toneel is verschenen, zijn we als samenleving een stuk angstiger geworden voor de dood. Onze politici lijken zoveel mogelijk het risico op overlijden, althans door dit virus, te willen uitbannen.

Er is echter niet zoiets als risicovrij leven. Leven en sterven horen bij elkaar en daar is niet veel aan te doen. Bovendien: is sterven werkelijk het ergste wat ons kan overkomen?

Om hier dieper over na te denken hebben wij een belangrijk thema gekozen voor het komende seizoen:

Gedenk te sterven: omgaan met de dood in tijden van COVID

In dit kader hebben we vijf sprekers gevonden die uit verschillende invalshoeken hun licht op het onderwerp zullen laten schijnen.

Op zaterdag 26 februari komt priester Antoine Bodar de reeks openen met zijn voordracht: Memento mori: stervenskunst ten tijde van COVID. Aangezien hij naast priester ook kunsthistoricus is, is dit onderwerp een kolfje naar zijn hand. We zijn erg benieuwd!

Zaterdag 19 maart volgt Robert Lemm met: Leven na de dood aan de hand van Dante. Hij zal hierbij ingaan op de Divina Commedia, maar ook het vroegere werk van Dante, om zo een spiegel voor te houden aan onze eigen tijd.

Op zaterdag 9 april spreekt Cor Verkade onder de titel Nu jaagt de dood geen angst meer aan: hoe christelijk zijn we in coronatijd? Hij voegt daaraan toe het motto: “Een einde maar ook een nieuw begin!” Dit waren de laatste woorden van Dietrich Bonhoeffer. Verkade zal reflecteren op de vraag hoe je als christen met de COVID-situatie om zou moeten gaan.

Zaterdag 28 mei komt bisschop Rob Mutsaerts zijn verhaal houden met als titel: Van leven naar dood, of van dood naar leven? Maak je geen zorgen over de dag van morgen (Mattheüs 6:34). Hij schreeft al eerder in zijn columns in het Katholiek Nieuwsblad over dit onderwerp in verband met COVID.

Tot slot, op zaterdag 18 juni zal Joren Vermeersch komen spreken over Het jaar 1349: hoe de Zwarte Dood onze wereld veranderde. Hij beschrijft ons de situatie van de pest in de Middeleeuwen, om te kijken hoe de huidige crisis hier tegen afsteekt. Ook kijkt hij naar hoe mensen zich toen en nu gedroegen onder de gegeven omstandigheden.

Kortom: vijf keer een eigenzinnige reflectie op de vragen van onze tijd!

We komen opnieuw bij elkaar in de pastorie van de Sint-Agneskerk aan de Amstelveenseweg, nummer 161, in Amsterdam.

Het tijdstip van aanvang blijft 13.00 uur. Zo kunnen ook mensen van verder blijven komen, die er de afgelopen keren ook bij zijn geweest.

Voor niet kan of wil komen naar de fysieke bijeenkomst, bijvoorbeeld door een persoonlijke afweging op het punt van gezondheidsrisico’s, hopen we tevens te blijven streamen op onze site.