Home » archief » FATIMA 1917 – 2017

Sint Nicolaas

FATIMA 1917 – 2017

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

18 februari 2017
Pater Peter Klos

Niets is actueler dan Fatima, want het bestrijkt de bijbelse profetie vanaf Genesis tot en met de Apocalyps. De pijnlijke uitstoting uit het Paradijs ging gepaard met de belofte dat eens de kop van de slang, veroorzaker van de menselijke ellende, door de Vrouw of haar kroost zou worden verpletterd. Wat met de oude Eva misging, zal door de nieuwe Eva worden hersteld. In de Apocalyps, het laatste bijbelboek, zien we de Vrouw met de zon bekleed, de maan onder haar voeten en een krans met twaalf sterren rond haar hoofd. Zij staat op het punt een kind te baren en de draak, de oude slang, achtervolgt haar, maar ze krijgt een veilige plaats in de woestijn. De aarde verzwelgt de draak, en daar mee neemt het rijk van Christus een aanvang.

De Apocalyps blijft actueel. In 1967 had paus Paulus VI het over een groot teken, Signum Magnum, dat wijst op de triomf van Maria. Haar apocalyptische verschijningen begonnen in 1830, in de Parijse Rue du Bac. Daarna kwamen La Salette (1846), Pontmain (1870), Fatima (1917) en de Vrouwe van alle volkeren (1945-1959). Het zijn stadia in een plan die de verlossing beloven dankzij de onbevlekte harten van Jezus en Maria. De terugkeer van Jezus zal plaatsvinden in een wereld waar het heidendom regeert. De Kerk is verduisterd en verraden, wat blijkt uit de massale, nooit eerder geziene geloofsafval.

Maria verklaart de ontwikkelingen van haar tegenstander. Het nummer 666 verwijst naar een historische periode waarin voor het eerst zich de Antichrist manifesteert. Dat heeft te maken met de opkomst van de islam, waarin de Drie-eenheid en de godheid van Jezus worden ontkend. 1232, twee maal 666, is het jaar waarin de Antichrist het “rationalisme” invoert. Het geloof wordt onderworpen aan het verstand, en daardoor verwoest. 3 x 666 is 1998, dat is het jaar waarin de satan de valse kerk opricht, ofwel de bestaande Rooms-katholieke kerk van binnenuit ondermijnt. Kon de islam in de vroege middeleeuwen door de verspreiding van het christendom in Europa worden ingedamd; vormden rond 1232 de Eucharistische wonderen een tegenwicht tegen het rationalisme, dat kon niet verhinderen dat vanaf 1517 door de Reformatie de valse kerk de christenheid zou splijten.

Een zeer zware strijd staat ons te wachten, aldus Maria, maar – zegt ze – “mijn hart zal zegevieren”. Alleen God weet hoe erg het met kerk en wereld is gesteld. In 1717 kwam de eerste vrijmetselaarsloge van de grond in Londen, en de vrijmetselarij is gericht op het bederf van de christelijke moraal. Dat bederf vindt ingang in de kerk, doordat het Vaticaan ruimte geeft aan wetenschappers en opiniemakers die het bevolkingsvraagstuk mogen bespreken, met op de achtergrond de gruwel van de abortus. En dat, ondanks het duidelijke pro-Life standpunt van paus Johannes Palus II. Ook het huwelijk staat op de helling, doordat er binnen Rome nieuwe richtlijnen verschijnen die echtscheiding en hertrouwen niet langer als een overtreding veroordelen, en het sacrament van de communie in zulke gevallen niet uitsluiten met het argument “als je jezelf maar goed voelt.”

In 1917 zag de later heilig verklaarde Maximiliaan Maria Kolbe in Rome een grote optocht van de vrijmetselaars, met een eerbetoon aan het standbeeld van Garibaldi. Daartegen richtte hij het Ridderschap van de Onbevlekte op, een militie van de Immaculata als tegenwicht. De invloed van de duivel in de kerk is in onze tijd duidelijk zichtbaar. Paus Franciscus bracht niet zo lang geleden een bezoek aan Lund in Zweden, bakermat van het lutheranisme. Nu, in 2017, lijkt in de katholieke Kerk het idee post te vatten dat Luther een gelijke is van Ignatius van Loyola en Francisco de Borja. Men streeft oecumenisch naar de “eenheid onder de christenen” (ut unum sint), en zo is het nu mogelijk om de stichter van de Lutherse kerk te zien als een “getuige van het Evangelie”. Daartegen verhief zich pater Athanasius Schneider uit Kazakstan door aan te tonen dat in deze ontwikkeling de kerk “objectief dwaalt”. Luther heeft de christenheid beschadigd door de traditie of overlevering tot aan 1517, het gedachtegoed van de kerkvaders, de hele Middeleeuwen, naast zich neer te leggen. En bovendien ontkent hij het primaatschap van de paus. Om maar te zwijgen van zijn aanval op het hart van de kerk: de Eucharistie. We kunnen hem op geen enkele manier “een getuige van het Evangelie” noemen.

Het 3e Geheim van Fatima werd, tegen de bedoeling, niet in 1960 onthuld, maar pas in het jaar 2000. Wat waren de overwegingen? Het eerste geheim geeft een blik in de Hel waar velen naar toe gaan omdat geen mensen voor hen bidden. Het tweede geheim gaat over het voortschrijden van het communisme. Het 3e Geheim is niet geheel onthuld. Het geeft de bestijging van een berg te zien waar de paus wordt neergeschoten en waar engelen bij een kruis het bloed opvangen van de martelaren. Wat ontbreekt is de verklaring die Maria gewoonlijk geeft. In een recente film, Marie et le troisième secret, vindt op het slot een gesprek plaats met Vassula over La Salette en Akita, de Japanse tweelingverschijning van de Amsterdamse Vrouwe van alle volkeren. Akita is destijds door de plaatselijke bisschop Ito erkend. Vanuit de Congregatie voor de Geloofsleer stelde haar prefect, kardinaal Ratzinger, dat Akita overeenkomt met het 3e Geheim van Fatima.

De Vader zal de mensheid straffen als ze zich niet bekeert. Een groot vuur zal de hardnekkige mensen treffen. Maria wijst op de Rozenkrans als wapen tegen de verkeerde geest die de wereld in haar greep heeft. Want kerken en altaren zullen geplunderd worden, en die situatie hoort bij het 3e Geheim. Daarom weigerde de kerk het volledige geheim in 2000 bekend te maken. De grootste aanval zal de afschaffing van het Misoffer betreffen, en dat dreigt in het Lutherjaar 2017 realiteit te worden.

In Fatima drong Maria aan op de toewijding van Rusland aan haar Onbevlekt Hart. Dat is niet gebeurd. In plaats daarvan wijdde paus Johannes Paulus II de hele wereld daaraan toe, maar Maria had expliciet gevraagd om Rusland. De paus heeft wel gewaarschuwd tegen het culturele marxisme dat voortwoekerde na de val van de Muur in 1989. En Rusland heeft inderdaad enige uitwassen die West Europa in de greep kregen, vermeden, zoals de gendertheorie. En ook abortus is in het Rusland van nu verboden, terwijl het na de Revolutie van 1917 echtscheiding en abortus op grote schaal mogelijk maakte.

De huidige paus staat onder druk, zoals zijn voorgangers, van foute ontwikkelingen, om bijvoorbeeld een oecumenisch soort Mis in te voeren. Daarom moeten wij dagelijks voor hem bidden. Jezus heeft beloofd dat de poorten der hel de Kerk niet zal verzwelgen. En Maria zegt dat Zij zal triomferen, en dat de kerk zal herrijzen.

de voorzitter