Home » De waarheid over de werkelijkheid. Is onze samenleving het contact met de realiteit verloren?

Sint Nicolaas

De waarheid over de werkelijkheid. Is onze samenleving het contact met de realiteit verloren?

Programma najaar 2021

Zaterdag 25 september: Robert Lemm
De Tegenverlichting
Wie waren haar vertegenwoordigers en waarom
hebben ze gelijk?

Zaterdag 16 oktober: Michiel Hemminga
De filosofie van George Soros
Hoe denkt de financier van links?

Zaterdag 20 november: Ad Verbrugge
De werkelijkheid van de waan rond corona
Een filosofische reflectie op de huidige crisis

Zaterdag 18 december: Laurens van der Tang
Ben ik wat ik voel?
Een christelijke visie op genderidentiteit

Zaterdag 15 januari: Andreas Kinneging
Het realisme van de traditie
En het onrealisme van de moderniteit

Wat is de werkelijkheid? Weet u het nog?

En heeft u de indruk dat we als samenleving dit nog allemaal op een rijtje hebben?

Wij als bestuur van de Sint Nicolaas Academie hebben hier zo onze vraagtekens bij.

Op alle mogelijke wijzen lijken mensen het contact met de werkelijkheid steeds meer te verliezen. We denken dan niet alleen aan de toestand rond corona, maar ook aan de meest basale dingen als wat een man is en wat een vrouw.

Daarom hebben wij dit als thema gekozen voor ons volgende seizoen:

De waarheid over de werkelijkheid. Is onze samenleving het contact met de realiteit verloren?

In dit kader hebben we liefst vijf sprekers gevonden die uit verschillende invalshoeken hun licht op het onderwerp zullen laten schijnen.

Op zaterdag 25 september opent onze oud-voorzitter Robert Lemm de reeks met zijn voordracht: De Tegenverlichting: wie waren haar vertegenwoordigers en waarom hebben ze gelijk? Het gaat dan over veelal onderbelichte denkers als Joseph de Maistre, Juan Donoso Cortés, Nicolás Gómez Dávila en anderen, die zich tegen het denken van de Verlichting hebben verzet.

Voorafgaand aan deze eerste lezing nemen we tevens officieel afscheid van Robert Lemm als voorzitter. Dit hebben we eerder uitgesteld, omdat we het niet zonder de aanwezigheid van onze trouwe academieleden wilden doen.

Zaterdag 16 oktober volgt Michiel Hemminga met: De filosofie van George Soros: hoe denkt de financier van links? Ik zal daarbij ingaan op de denkwereld van deze man, die vaak door links als ‘filantroop’ en door rechts als ‘grote samenzweerder’ wordt gezien. Wat drijft hem om te doen wat hij doet? Wat voor werkelijkheidsbegrip heeft hij eigenlijk?

Op zaterdag 20 november spreekt filosoof Ad Verbrugge over De werkelijkheid van de waan rond corona: een filosofische reflectie op de huidige crisis. Hij betrekt het thema hierbij direct op de toestand waarin we ons als samenleving nu bevinden. Wat heeft dit nog met de werkelijkheid te maken en wat voor filosofieën spelen hierbij op de achtergrond een rol?

Zaterdag 18 december komt de bekende gereformeerde Laurens van der Tang, o.a. voorzitter van het “Bijbels Beraad Man / Vrouw”,zijn verhaal houden met als titel: Ben ik wat ik voel? Een christelijke visie op genderidentiteit. Het thema “gender” is bij uitstek een kwestie waarbij we als samenleving onze realiteitszin verloren lijken te zijn. Wordt onze identiteit werkelijk bepaald door hoe we ons (op dit moment) voelen?

Tot slot, op zaterdag 15 januari zal Andreas Kinneging spreken over Het realisme van de traditie en het onrealisme van de moderniteit. Hij zal uitwijden over hoe moderne filosofiën ons steeds verder van de werkelijkheid hebben gebracht, terwijl juist het traditionele denken helend kan zijn.

We willen proberen dit seizoen weer fysiek bij elkaar te komen in de pastorie van de Sint-Agneskerk aan de Amstelveenseweg, nummer 161, in Amsterdam. Dit natuurlijk onder voorbehoud van veranderende maatregelen.

Tevens blijven we streamen hier op onze site.

Let op: in verband met beschikbaarheid van onze cameraman Hans Eichbaum houden we de begintijd voorlopig op 13.00 uur.

Uw hulp bij de organisatie van dit alles is en blijft broodnodig!

Als we weer terugkeren naar bijeenkomsten in levende lijve, is er weer sprake van zaalhuur, naast bijdragen in de onkosten voor koffie en apparatuur en natuurlijk sprekersvergoedingen.

Steun de Academie door zelf via internetbankieren uw bijdrage over te maken naar IBAN NL24 INGB 0000 4515 11 op naam van Sint Nicolaas Academie Amsterdam, of door te klikken op deze link: https://www.ing.nl/particulier/betaalverzoek/index.html?trxid=ycYnRf6I7IR6PdZo4JhQAbw1u9ubJGKu

Kunt u €25 bijdragen voor dit seizoen, of misschien €50 of zelfs €100? Als ieder naar draagkracht bijdraagt, kunnen wij doorgaan om als Sint Nicolaas Academie lezingen te organiseren en bovendien — heel belangrijk in deze tijd — gelijkgestemden elkaar laten ontmoeten op onze bijeenkomsten.

Bij voorbaat heel erg veel dank!

Terugkijken:

Robert Lemm – De Tegenverlichting: wie waren haar vertegenwoordigers en waarom hebben ze gelijk?

De filosofie van George Soros: hoe denkt de financier van links?

Ad Verbrugge – De werkelijkheid van de waan rond corona: een filosofische reflectie op de huidige crisis

Laurens van der Tang – Ben ik wat ik voel? Een christelijke visie op genderidentiteit

Andreas Kinneging – Het realisme van de traditie en het onrealisme van de moderniteit