Sint Nicolaas

CHRISTENDOM EN CONSERVATISME

Hoe verhoudt het christelijk geloof zich tot de politiek?

Bij dit bericht treft u het najaarsprogramma 2020 van de Sint Nicolaas Academie aan. Het thema is dit keer, met oog op de aankomende verkiezingen, ‘Christendom en conservatisme’. We hebben vier sprekers gevonden die hier ieder hun eigen unieke licht op willen laten schijnen.

Vanwege corona hebben we uitzonderlijk besloten een maand later te beginnen, in oktober in plaats van september. We hoopten dat er dan inmiddels meer duidelijk zou zijn over de maatregelen in verband met het virus dit najaar. Helaas ziet het er naar uit dat het opnieuw lastig wordt om bij elkaar te komen.

Daarom heeft het bestuur het plan opgevat om de lezingen per livestream, dat is via een videoverbinding, uit te zenden op onze website.

Het tijdstip is ook anders u gewend bent, in verband met de beschikbaarheid van een cameraman. De lezingen vangen aan om 13.00 uur.

Op zaterdag 17 oktober opent onze oud-voorzitter en schrijver Robert Lemm de reeks met een inleidende voordracht over de inmiddels heiligverklaarde John Henry kardinaal Newman. Lemm zal verhalen hoe Newman zich tot het katholicisme bekeerde en zich afzette tegen het liberalisme. Dit aan de hand van zijn nieuw uitgekomen vertaling van Newmans Apologia Pro Vita Sua: “Apologie van mijn leven”.

Op zaterdag 21 november komt pater Elias Leyds, Broeder van Sint-Jan en initiatiefnemer van EWTN Lage Landen,vertellen over het patriarchaat. Feministen en de meeste moderne mensen zijn hier zonder meer tegen, maar wat is het eigenlijk? Wat is de historische functie van het patriarchaat geweest en wat is het positieve ideaal dat er achter dit begrip schuilgaat?

Dominee Henk-Jan Prosman geeft op zaterdag 19 december een voordracht met als titel Conservatisme en de staat: over de liberale weg naar een totalitaire overheid. Hij reflecteert op de rol die de staat zou moeten hebben in een christelijke levensbeschouwing. En natuurlijk op de rol die de staat vooral niet zou moeten hebben.

In het nieuwe jaar, op zaterdag 20 februari 2021, zal Mgr. Rob Mutsaerts, hulpbisschop van Den Bosch, voor ons zijn licht laten schijnen over de duistere kant van de verlichting. Hij geeft ons een herbezinning op de Europese traditie. Let op: omdat we een maand later begonnen zijn, hebben we de maand februari, na onze jaarlijke pauze in januari, toegevoegd aan deze reeks. De voorjaarsserie zal in maart beginnen.  

Het bestuur van de Sint Nicolaas Academie is erg blij deze vier sprekers ondanks alle corona-toestanden bereid te hebben gevonden om hun visie met ons te delen. Al met al verwachten wij dat deze voordrachten niet alleen zullen bijdragen aan de brede vorming van onze leden en bezoekers, maar ook stof ter bezinning zullen aandragen waardoor we allemaal een goede keuze kunnen maken bij de verkiezingen in maart.

Voordrachten terugkijken:

Mgr. Rob Mutsaerts – De duistere kant van de verlichting: herbezinning op de Europese traditie

Henk-Jan Prosman – Conservatisme en de staat: over de liberale weg naar een totalitaire overheid

Pater Elias Leyds – Weg met het patriarchaat?! Maar wat is dat eigenlijk?

Robert Lemm – Katholicisme versus liberalisme: De visie van Sint John Henry kardinaal Newman