Home » Programma najaar 2017

Sint Nicolaas

Programma najaar 2017

Wat is waarheid?

Vier lezingen over waarheid en relativisme

Zaterdag 16 september: Michiel Hemminga
Kent onze toekomst nog moraliteit?
Een historische beschouwing op basis van de filosoof Alasdair MacIntyre

Zaterdag 21 oktober: Frank Koerselman
Politieke correctheid als nieuw geloof?
Hoe de samenleving zoekt naar nieuwe vormen van zekerheid

18 November 2017: Damiaan Meuwissen
Wat is geloof?
Hoe komt een geloofsovertuiging tot stand?

16 December 2017: Antoine Bodar
Het absolutisme van het relativisme
In relatie tot de waarheid die Christus is

Locatie: Amstelveenseweg 161
1075 XA Amsterdam

De lezingen beginnen om 11.00 uur

Toegang is gratis

 


De vier sprekers, waaronder een psychiater, een filosoof en onze bekende mediapriester zullen elk op eigen wijze, vanuit hun expertise, het nodige licht laten schijnen op de brandende vraag naar waarheid.

Michiel Hemminga zal op 16 september met een inleidend verhaal de aftrap verzorgen. Aan de hand van de filosoof Alasdair MacIntyre gaat hij na hoe we als samenleving de morele grond onder onze voeten langzamerhand verloren zijn. De gevolgen zien we dagelijk om ons heen. Michiel Hemminga studeerde filosofie aan de Vrije Universiteit, is werkzaam als Campaigns Director Dutch voor het internationale burgerplatform CitizenGO, en is bovendien bestuurslid van de Sint Nicolaas Academie.

De tweede lezing wordt op 21 oktober gegeven door gepensioneerd psychiater en hoogleraar psychiatrie Frank Koerselman. Koerselman kwam de afgelopen jaren in het nieuws omdat hij zich kritisch uitsprak over euthanasie en de gedachte dat we vooral radicaal over ons eigen leven zouden moeten beschikken. De eigen autonomie tot hoogste goed verheffen leidt tot een psychologisch ongezonde situatie. De mens wil in iets hogers geloven, waar hij zekerheid aan kan ontlenen. Koerselman spreekt over de politieke correctheid als een poging om tot een nieuw ‘geloof’ te komen, met bindende voorschriften.

Damiaan Meuwissen is jurist en filosoof. Hij gaat op 18 november in op de vraag wat geloof eigenlijk is en wat er voor nodig is om tot geloof te komen. Het geloven in een hogere waarheid is immers niet meer vanzelfsprekend. Wat zijn de voorwaarden om deze stap te kunnen zetten?

De laatste spreker, E.H. Antoine Bodar spreekt op 16 december over de ‘dictatuur van het relativisme’ zoals paus Benedictus XVI die beschreef. Hij stelt daar tegenover de waarheid in de persoon van Jezus Christus.

De Sint Nicolaas Academie Amsterdam legt zich al decennia toe op het leveren van verdieping en verbreding voor haar leden en bezoekers, door middel van maandelijkse bijeenkomsten met interessante sprekers.