Home » Programma najaar 2018

Sint Nicolaas

Programma najaar 2018

De identiteit van Europa: christendom of multiculti?

Zaterdag 15 september: Robert Lemm
De identiteit van Europa: hoe het was en hoe het is geworden

Zaterdag 20 oktober: Pater Elias Leyds
Logos: de identiteit van Europa?

Zaterdag 17 november: Michiel Hemminga
Identiteitspolitiek en de ondermijning van het algemeen belang

Zaterdag 15 december: Damiaan Meuwissen
De grondslag van de Europese integratie van de vrijheid in het christendom, de joodse traditie en (ten dele) de islam

Locatie: Amstelveenseweg 161
1075 XA Amsterdam

De lezingen beginnen om 11.00 uur

Toegang is gratis, collecte achteraf

Voor geïnteresseerden is er vooraf gelegenheid tot het bezoeken van een tridentijnse H. Mis om 10.00Hierbij treft u ons najaarsprogramma, en dat is, zoals u ziet, gewijd aan Europa.

Ons geloof heeft een cultuur voortgebracht, en daaruit is een beschaving gegroeid die duizend jaar lang het Avondland heeft bepaald. De katholieke Kerk stond aan de wieg van de kloosters, waar de overgeleverde geschriften van de Oudheid werden bewaard en doorgegeven.

De missionarissen brachten niet alleen het Evangelie, maar ook nieuwe landbouwtechnieken. En de universiteiten die rond de kathedralen ontstonden, waren de bakermat van de ontwikkeling van de wetenschap.

Het besef van de christelijke wortels van Europa is sinds een halve eeuw niet meer vanzelfsprekend. Het multiculturalisme en de recente massa-immigratie, de grote leegloop van de kerken en de opkomst van de islam hebben het aanzien van ons continent radicaal veranderd.

Om die reden hebben wij als bestuur het idee opgevat om het najaar van 2018 aan dat gegeven te wijden. Vier sprekers zullen vanuit verschillende oogpunten hun licht laten schijnen over de sociale situatie waarin wij ons thans bevinden.

Robert Lemm zal als voorzitter van de Sint Nicolaas Academie op 15 september het seizoen inleiden. Zijn lezing heeft als titel ‘De identiteit van Europa: hoe het was en hoe het is geworden’. Hij zal zich hierbij onder andere baseren op het boek Understanding Europe van Christopher Dawson.

Op 20 oktober vervolgt pater Elias Leyds van de Broeders van Sint-Jan de serie met een lezing getiteld: ‘Logos: de identiteit van Europa?’ Over het belangrijke Griekse begrip ‘logos’, dat in het Europese denken door de eeuwen heen een grote rol heeft gespeeld en dat bovendien ook een centrale plaats inneemt in het Evangelie van Johannes.

Michiel Hemminga, bestuurslid van de Nicolaasacademie, filosoof en campagneleider van CitizenGO in Nederland zal op 17 november spreken over ‘Identiteitspolitiek en de ondermijning van het algemeen belang’, over hoe de belangenpolitiek ten behoeve van allerlei minderheden uiteindelijk het grote geheel van de samenleving in gevaar zal brengen.

Emeritusprofessor rechtsfilosofie en staatsrecht Damiaan Meuwissen zal op 15 december de reeks afsluiten met zijn voordracht ‘De grondslag van de Europese integratie van de vrijheid in het christendom, de joodse traditie en (ten dele) de islam’.

De Sint Nicolaas Academie Amsterdam legt zich al decennia toe op het leveren van verdieping en verbreding voor haar leden en bezoekers, door middel van maandelijkse bijeenkomsten met interessante sprekers.