Home » Programma voorjaar 2018

Sint Nicolaas

Programma voorjaar 2018

Vijf lezingen over uiteenlopende onderwerpen

Zaterdag 17 februari: Robert Lemm
Het liberalisme als ketterij
en de dictatuur van het geld

Zaterdag 17 maart: Alfred Driessen
Het heelal, een ontdekkingsreis
Wat zegt de wetenschap, en wat de Bijbel?

Zaterdag 21 april: Gyula Somos
Het speelgoed van Jezus
en de symbolische betekenis daarvan in de kunst

Zaterdag 19 mei: Sybrand Buve
Een leven voor de filosofie
Over Jeroen Buve, grondlegger van de Geert Grote Universiteit in Deventer

Zaterag 16 juni: Nars Beemster
Het exorcisme en het kwaad in onze tijd
Nars Beemster is hulpexorcist van het bisdom Haarlem-Amsterdam

Locatie: Amstelveenseweg 161
1075 XA Amsterdam

De lezingen beginnen om 11.00 uur

Toegang is gratis, collecte achteraf

Voor geïnteresseerden is er vooraf gelegenheid tot het bezoeken van de H. Mis om 10.00Hierbij treft u het voorjaarsprogramma 2018. Er is dit keer geen vast thema, maar uiteenlopende interessante onderwerpen komen aan bod. De sprekers hebben we met zorg uitgezocht. Kijk naar het programma en denk er vast over na, zodat we levendige discussies tegemoet kunnen zien.

Schrijver, vertaler en voorzitter Robert Lemm zal op 17 februari de nieuwe reeks openen met een lezing over het liberalisme als ketterij en de dictatuur van het geld. We leven immers in een tijd waarin het liberalisme als ideologie almachtig is. Wat betekent dit?

Op 17 maart zal professor Alfred Driessen, theoretisch natuurkundige en filosoof, spreken over het begin van het heelal. Wat zegt de wetenschap erover en wat zegt de Heilige Schrift?

Kunstschilder Guyla Somos spreekt 0p 21 april over het speelgoed van Jezus in de schilderkunst. Het kind Jezus wordt immers vaak met attributen afgebeeld, net als heiligen. Wat is de symbolische betekenis van deze speelgoedstukken?

Op 19 mei komt Sybrand Buve, zoon van Jeroen Buve, spreken over het leven en de missie van zijn vader. Jeroen Buve was de grondlegger van de Geert Grote Universiteit in Deventer. Deze universiteit wil een alternatief bieden voor de gangbare universiteiten, met meer aandacht voor levensbeschouwelijke vraagstukken.

Tenslotte op 16 juni een erg spannend thema… het exorcisme en het kwaad in onze tijd. Priester Nars Beemster is hulpexorcist van het bisdom Haarlem-Amsterdam en zal vanuit zijn praktijkervaring spreken over de groeiende rol van het demonische in onze samenleving…

De Sint Nicolaas Academie Amsterdam legt zich al decennia toe op het leveren van verdieping en verbreding voor haar leden en bezoekers, door middel van maandelijkse bijeenkomsten met interessante sprekers.