Home » Programma najaar 2019

Sint Nicolaas

Programma najaar 2019

Op 21 september wordt het seizoen ingeleid door Elisa García. Zij zal spreken over HET MENSELIJK EMBRYO, MAG ALLES WAT KAN? In haar lezing gaat ze in op morele vragen rondom het embryonale leven. Elisa García heeft filosofie gestudeerd aan de Universitá Santa Croce in Rome en is momenteel onderzoekmedewerkster bij de VUMC-vakgroep Sociale Geneeskunde. Ze is voorzitter van Ethics4Medics. Ze is biologe, ethica en gepromoveerd aan de RUU over de status van het pre-implantatie embryo.

Ger Lodewick komt op 19 oktober spreken over ORGAANDONATIE, WAT JE ER OVER ZOU MOETEN WETEN. Hij heeft jarenlang onderzoek gedaan naar postmortale orgaandonatie en de problematiek van orgaandonatie vanuit het perspectief van de donor en diens nabestaanden. De resultaten van zijn onderzoek kunnen confronterend zijn voor wie zich niet of nauwelijks in dit thema hebben verdiept, met name in relatie tot nabestaanden van orgaandonoren. Lodewick heeft een achtergrond in het onderwijs en heeft ervaring opgedaan als coach voor levensvraagstukken. Ook is hij voorzitter geweest van Stichting Bezinning Orgaandonatie.

Op 16 november spreekt Daan van Schalkwijk over het onderwerp DE MENS IS MEER DAN ZIJN DNA. Hij gaat in op de maatschappelijke discussie over de ethiek van het muteren van menselijk DNA. Daarvoor is het belangrijk om ons af te vragen of wij enkel door ons DNA worden bepaald. Sommigen denken van wel. En hoe ligt het antwoord op die vraag voor de huidige discussie? Daan van Schalkwijk is theoretisch bioloog. Hij combineert het voorzitterschap van Leidenhoven College met doceren aan het Amsterdam University College en een postdoc bij Geesteswetenschappen aan de VU. 

Het najaar wordt op 21 december afgerond door pater Gerard Wijers s.s.s, met een lezing over GENDERIDEOLOGIE EN DE SCHEPPING. Hij stelt dat in onze westerse wereld de van nature (door de schepping) gegeven tweegeslachtelijkheid van man en vrouw en de daarbij behorende heteroseksualiteit, door wereldvreemde ideologieën aangevallen worden. Hiermee heeft zich een serieuze bedreiging gevormd voor de natuurlijke scheppingsorde. Pater Gerard Wijers s.s.s. is sinds 1987 lid van de Congregatie van het Heilig Sacrament. Als priester is hij verbonden aan de afdeling Huwelijk en Gezin van het bisdom Haarlem-Amsterdam.

Locatie: Amstelveenseweg 161, 1075 XA Amsterdam

De lezingen beginnen om 11.00 uur

Toegang is gratis, collecte achteraf

Voor geïnteresseerden is er vooraf gelegenheid tot het bezoeken van een tridentijnse H. Mis om 10.00 uur.