Home » Programma voorjaar 2020

Sint Nicolaas

Programma voorjaar 2020

Attentie: tot nader order zijn de bijeenkomsten van de Sint Nicolaas Academie helaas vervallen wegens de coronavirus-crisis en gerelateerde maatregelen. Wij zullen het hier laten weten wanneer de bijeenkomsten weer door kunnen gaan.

Op zaterdag 15 februari opent Mgr. Jan van Burgsteden van de sacramentijnen in het Begijnhof de nieuwe reeks met een voordracht over het Heilig Sacrament des Altaars en welke rol dit kan spelen in ons dagelijks leven. Hij zal daarbij met name stilstaan bij de grote waarde van de stille aanbidding.

Op 21 maart komt Carolina Lenarduzzi vertellen over de belevingswereld van katholieken in de Nederlandse republiek van de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. Wat betekende het om katholiek te zijn in een land waar protestanten de dienst uitmaakten? En waarom koos niet iedereen ervoor om protestants te worden?

Henk Hofman komt op 18 april vertellen over Constantijn Huygens (1596-1687). Wie was deze belangrijke, veelzijdige en bijzonder begaafde man uit de Nederlandse geschiedenis? En wat kunnen wij vandaag nog van hem leren?

Dan op 16 mei zal Alfred Driessen ons zijn visie geven op de oorsprong van de mens. Schepping en evolutie: waar komen wij vandaan? Driessen wil een bijdrage geven aan het debat tussen geloof en wetenschap op dit punt, door uit te leggen dat de twee niet met elkaar in tegenspraak hoeven te zijn.

Ten slotte op 20 juni komt pater Daniël Maes uit Syrië een voordracht houden onder de titel “Als jullie zwijgen, zullen de stenen schreeuwen: maatschappelijke en morele weerbaarheid”. Hij zal hierbij ook ingaan op zijn belevenissen in een Syrisch klooster ten tijde van de oorlog met IS.

Locatie: Amstelveenseweg 161, 1075 XA Amsterdam

De lezingen beginnen om 11.00 uur

Toegang is gratis, collecte achteraf

Voor geïnteresseerden is er vooraf gelegenheid tot het bezoeken van een tridentijnse H. Mis om 10.00 uur.