Home » Over Sint Nicolaas

Sint Nicolaas

Over Sint Nicolaas

Nicolas_myra

De heilige Nicolaas werd rond het jaar 270 geboren in Patara, in het huidige Turkije. Wanneer hij nog heel klein is, sterven zijn ouders. Zijn oom voedt hem op, en die is aartsbisschop van Myra. Later zou deze zijn neef tot priester wijden.Op een dag maakt Nicolaas een pelgrimstocht per boot naar het Heilige Land. Onderweg steekt er een fikse storm op, en de zeelieden worden bang. Nicolaas knielt neer en begint te bidden. Eerst lachen de zeelieden nog, maar als het nog harder gaat waaien knielen ook zijn neer in gebed. Het gezamenlijk gebed wordt verhoord en de storm gaat liggen.

Tijdens de pelgrimstocht sterft de aartsbisschop van Myra. De bevolking besluit dat de eerste priester die de kathedraal binnengaat, de nieuwe bisschop wordt. Na zijn terugkeer betreedt Nicolaas de kathedraal om te bidden. Het volk ziet dit en roept hem uit tot aartsbisschop. Nicolaas weigert, maar na veel aandrang stemt hij toe.

Als aartsbisschop heeft Nicolaas deelgenomen aan het eerste oecumenisch concilie van Nicea in het jaar 325. Zijn naam staat onder de documenten van dit concilie tussen die van driehonderdachttien andere concilievaders. Tijdens het concilie werd het arianisme veroordeeld. Toen Arius zijn ketterij verkondigde, gaf Nicolaas hem een klap in het gezicht. Hiervoor kreeg hij gevangenisstraf. `s Avonds bidt hij tot Chtistus en zijn Moeder. Zij zorgen ervoor dat Nicolaas wordt vrijgelaten.

Als bisschop heeft Nicolaas vele goede werken verricht. Het bekendste verhaal is dat hij een bruidsschat heeft betaald voor drie meisjes. Hun vader was zo arm dat hij had overwogen zijn dochters te verkopen. Toen Nicolaas dit hoorde, wierp hij `s nachts drie buidels met geld in het huis. Hiermee kon de vader de bruidsschat voor zijn dochters betalen.

Wanneer er hongersnood is, komen drie wanhopige moeders naar Nicolaas. Ze treuren om hun vermiste zoons. Nicolaas ontdekt dat de kinderen zijn vermoord en dat hun lichamen in een pekelvat zijn gestopt. Het is de bedoeling dat de jongens als vlees aan de hongerige mensen worden verkocht. Nicolaas wekt de kinderen weer tot leven.

Nicolaas is gestorven op 6 december tussen de jaren 343 en 352. Op 6 december valt zijn feestdag, de dag van zijn hemelse geboorte. Hij werd begraven in een kerkje bij de stad Demre, niet ver van Myra. In de zesde eeuw is dit kerkje vergroot omdat er veel pelgrims kwamen. Deze kerk heet nu Noel Baba Kilisesi.

Op 9 mei 1087, nog vóór de kruistochten, hebben zevenenveertig kooplieden uit de Italiaanse stad Bari de marmeren kist van Nicolaas opengebroken. Ze hebben de relikwieën meegenomen naar de St. Stephanus kerk in Bari. Sindsdien is Bari een bedevaartplaats van de heilige Nicolaas.

Tijdens een storm roepen zeelui Nicolaas aan. Hun gebed wordt verhoord en de storm gaat liggen. Zo is hij patroon van de zeelieden. Zij namen “hun heilige” mee naar de havensteden. Daarom is Nicolaas ook patroon van de havenstad Amsterdam. Voorts is hij patroon van Rusland, misdienaars, gevangenen, jonge vrouwen, bakkers, parfumfrabikanten en slagers.