Home » Over de Sint Nicolaas Academie

Sint Nicolaas

Over de Sint Nicolaas Academie

klein Nicolas_myraDe Sint Nicolaas Academie is voortgekomen uit het C.R.K., oftewel Contact Rooms Katholieken. Dat Contact kreeg gestalte naar aanleiding van het bezoek van paus Johannes Paulus II aan Nederland in 1985. De ontvangst was mogelijk de slechtste die de reislustige paus wereldwijd ten deel viel. Dit kwam mede doordat de Nederlandse kerk werd gedomineerd door de zogeheten Acht Mei Beweging (AMB), die streefde naar ver doorgevoerde modernisering en een onafhankelijke opstelling van Rome. Het C.R.K. stelde zich daarentegen ten doel de band van de kerk in Nederland met de wereldkerk en het leergezag te handhaven.

Inmiddels is de AMB ter ziele, maar haar gedachtengoed heeft breed ingang gevonden in de Nederlandse kerkprovincie. De Sint Nicolaas Academie bewaart zoveel mogelijk de authentieke Traditie. Naast geloofsbeleving en geloofsverdieping, biedt zij ruimte aan sprekers die kunnen bijdragen aan een beter begrip voor wat het katholicisme in de loop der eeuwen tot stand heeft gebracht op theologisch, spiritueel, kunstzinnig en historisch gebied. Ook voor de actuele toestand van de Kerk is er ruimschoots aandacht.

De Sint Nicolaas Academie is onafhankelijk en staat open voor alle invalshoeken en bewegingen aan de behoudende kant van het katholieke spectrum.